Tin học văn phòng

Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 649
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Áp dụng ngay những kiến thức học được vào thực hành hàng ngày, từ việc quản lý thông tin, xử lý dữ liệu đến việc tạo phần mềm bán hàng hiệu quả trên Excel.

✅ Sử dụng chính những ví dụ đã học trong khóa học để phục vụ công việc của mình, từ việc quản lý sản phẩm, khách hàng đến xử lý các đơn hàng, voucher và bill một cách chuyên nghiệp.

✅ Tự phát triển những công cụ VBA và Excel riêng của bạn để làm việc hiệu quả và năng suất hơn, từ việc tạo các chức năng tự động đến tối ưu hóa quy trình công việc.

✅ Biết thêm những cách mới và sáng tạo để giải quyết vấn đề với dữ liệu trong Excel, từ việc phân tích, tổng hợp đến trực quan hóa dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel” là một khóa học hấp dẫn và hữu ích dành cho những ai muốn nắm vững VBA và tối ưu hóa công việc trong Excel. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng ngay vào thực tế công việc hàng ngày.

Trong khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng VBA để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại trong Excel, giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc. Bạn sẽ học cách tạo ra các công cụ VBA tùy chỉnh để xử lý dữ liệu, tính toán và trực quan hóa thông tin một cách hiệu quả.

Không chỉ giới hạn ở việc sử dụng VBA, khóa học còn giúp bạn nắm vững cách xử lý dữ liệu phức tạp và tạo các hàm chức năng động trong Excel, từ đó giúp bạn dễ dàng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định thông minh.

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực tế, giúp bạn tự tin tạo ra các công cụ VBA và sử dụng Excel một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Hãy tham gia ngay để khám phá tiềm năng vô tận của VBA và Excel trong công việc và nâng cao hiệu suất công việc của chính bạn.

Nội dung khóa học

Bài 1: Làm quen với VBA
Bài 2: Tạo sub và sử dụng message box
Bài 3: Vòng lặp FOR trong VBA
Bài 4: Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA – Phần 1
Bài 5: Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA – Phần 2
Bài 6: Sub và Function
Bài 7: Câu lệnh điều kiện IF trong Excel, cấu trúc With trong Excel
Bài 8: Sử dụng Macro Recorder để học VBA một cách nhanh nhất
Bài 9: Ứng dụng đầu tiên của VBA trong Excel
Bài 10: Tạo slide powerpoint với dữ liệu từ Excel với VBA
Bài 11: Tổng kết dữ liệu từ nhiều files vào 1 file dữ liệu
Bài 12: Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện – Phần 1
Bài 13: Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện – Phần 2
Bài 14: Tạo mục lục bảng tính bằng VBA
Bài 15: Điều khiển và soạn thảo văn bảng trong Word từ dữ liệu của Excel
Bài 16: Lọc tách dữ liệu từ bảng tính lớn ra nhiều bảng tính nhỏ
Bài 17: Tạo một todo list với VBA
Bài 18: Chèn ảnh từ 1 thư mục vào trong Excel
Bài 19: Tạo một lúc nhiều bảng tính theo tên có sẵn
Bài 20: Đổi tên hàng loạt bảng tính bằng VBA
Bài 21: Tạo một addin trong Excel – Phần 1
Bài 22: Tạo một addin trong Excel – Phần 2
Bài 23: Tạo một addin trong Excel – Phần 3
Bài 24: Tạo một addin trong Excel – Phần 4
Bài 25: Tạo một addin trong Excel – Phần 5
Bài 26: Lọc dữ liệu siêu tốc bằng SQL trong Excel
Bài 27: Tính tổng các ô cùng màu
Bài 28: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel – Phần 1
Bài 29: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel – Phần 2
Bài 30: Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel – Phần 3
Bài 31: Tách số riêng ra khỏi chuỗi

Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel
Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 761
img Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel
(5)
26/07/2023 300 766
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)