Kế toán

Excel ứng dụng cho kế toán

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 694
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Tạo mẫu báo cáo một cách nhanh chóng bằng Pivot Table chỉ trong 5 phút.

✅ Áp dụng linh hoạt 5 hàm cơ bản của Excel để xử lý số liệu hàng loạt hiệu quả.

✅ Chiết xuất thông tin phiếu thu, phiếu chi và tạo sổ kho chính xác đến từng chi tiết.

✅ Thành thạo sử dụng phần mềm Excel theo chuẩn QĐ 48 để làm việc hiệu quả và chính xác.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Excel ứng dụng cho kế toán” là một chương trình học tập thú vị và hữu ích dành cho những người làm công việc kế toán muốn nâng cao kỹ năng sử dụng Excel trong công việc hàng ngày.

Trong khóa học này, bạn sẽ được học cách sử dụng Excel một cách chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc xử lý số liệu kế toán, tạo báo cáo, biểu đồ, và sổ cái. Bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ và hàm tính toán của Excel để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác trong công việc.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức cơ bản, khóa học này còn giúp bạn áp dụng Excel vào các tình huống phức tạp của kế toán, từ việc phân tích dữ liệu, đối chiếu số liệu, đến xử lý hàng loạt thông tin trong việc tạo báo cáo và đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Với sự hướng dẫn tận tâm và kinh nghiệm của giảng viên, bạn sẽ dễ dàng tiếp thu và ứng dụng kiến thức học được vào công việc thực tế. Khóa học “Excel ứng dụng cho kế toán” sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng Excel trong lĩnh vực kế toán và nâng cao khả năng cạnh tranh trong công việc. Hãy đăng ký ngay để bắt đầu hành trình nâng cao kỹ năng và thành công trong lĩnh vực kế toán.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan bài học

Bài 1: Giới thiệu

Phần 2: Các hàm – tính năng thường sử dụng trong excel

Bài 2: Đặt tên cho khối dữ liệu
Bài 3: Các hàm thống kê
Bài 4: Hàm DATEDIF
Bài 5: Báo cáo thống kê (khi có 1 điều kiện)
Bài 6: Báo cáo thống kê (khi có nhiều điều kiện)
Bài 7: Hàm đọc số thành chữ

Phần 3: Nhập liệu và xử lý dữ liệu

Bài 8: Excel kế toán theo QĐ 48
Bài 9: Nhập số dư ở bảng cân đối tài khoản
Bài 10: Sổ tài sản cố định, CC, DC
Bài 11: Hướng dẫn vào sổ nhật ký chung
Bài 12: Hướng dẫn vào sổ quỹ tiền mặt
Bài 13: Các bút toán phân bổ

Phần 4: Lập báo cáo và các phiếu thu, phiếu chi

Bài 14: Hướng dẫn lập phiếu thu, phiếu chi
Bài 15: Kết xuất ra sổ cái các tài khoản
Bài 16: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Phần 5: Kế toán kho

Bài 17: Tổng quan về kế toán kho
Bài 18: Bảng mã vật tư
Bài 19: Hướng dẫn nhập dữ liệu vào nhật ký nhập xuất vật tư trong kỳ

Phần 6: Hướng dẫn lập các sổ chi tiết, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho và tổng hợp phát sinh

Bài 20: Sổ chi tiết theo mã vật tư -Sổ chi tiết theo ngày tháng
Bài 21: Lập phiếu nhập kho, xuất kho – Bảng theo dõi tổng hợp phát sinh

Phần 7: Tổng kết

Bài 22: Những điểm lưu ý đặc biệt khi sử dụng phần mềm.

Excel ứng dụng cho kế toán
Excel ứng dụng cho kế toán

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 701
img Excel ứng dụng cho kế toán
(5)
26/07/2023 300 706
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)