Marketing

Xây dựng nội dung chatbot tự động trên Facebook Messenger trong 4 giờ

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 640
  • (5)
img

Những kiến thức mà bạn sẽ được học trong khóa học này

✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng tự xây dựng chatbot tự động tích hợp vào công cụ chat Facebook Messenger.

✔️ Chatbot sẽ có khả năng tương tác và ghi nhận thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, email, số điện thoại và mối quan tâm. Chatbot cũng có thể tự động gửi thông báo và cập nhật tin tức mới nhất của bạn đến khách hàng theo lịch đặt trước.

✔️ Ngoài ra, chatbot còn có khả năng hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ và tin tức mà bạn đang cung cấp.

✔️ Từ những kiến thức này, bạn sẽ có khả năng tự xây dựng chatbot tự động theo nhu cầu của riêng mình hoặc doanh nghiệp của bạn.

Giới thiệu khóa học

Chatbot tự động đang trở thành một công cụ hỗ trợ quan trọng cho nhiều tổ chức và cá nhân, giúp tương tác với khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thông tin, ghi nhận phản hồi và hỗ trợ khách hàng tự động. Tuy nhiên, bạn có thể không biết làm thế nào để xây dựng một chatbot tự động hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của mình.

Khóa học này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó! Khóa học được thiết kế theo phương pháp project-based, tập trung vào việc xây dựng chatbot từ những bước cơ bản nhất. Bạn sẽ tạo câu hội thoại tương tác với khách hàng, tạo lựa chọn trả lời cho chatbot, ghi nhận thông tin khách hàng và thực hiện các bước nâng cao hơn như kết nối chatbot với dữ liệu sản phẩm và dịch vụ, tự động gửi thông báo khi có cập nhật mới, nhận góp ý từ khách hàng và thiết lập kênh chat riêng.

Khóa học sử dụng nền tảng Chatfuel, cho phép bạn xây dựng chatbot mà không cần kiến thức về lập trình. Giao diện kéo thả các khối của Chatfuel giúp bạn dễ dàng tạo chatbot. Chatfuel là nền tảng miễn phí tốt nhất trên thế giới hiện nay và có khả năng tích hợp với các công cụ chat phổ biến như Facebook Messenger, Slack, Skype,…

Tham gia khóa học này để bạn có khả năng tự xây dựng chatbot tự động và tận dụng sức mạnh của nó trong công việc và kinh doanh của bạn.

Nội dung khóa học

Phẩn 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Demo sản phẩm chatbot
Bài 3: Đánh giá các nền tảng chatbot hiện nay

Phẩn 2: Xây dựng các tính năng cho chatbot

Bài 4: Tạo ứng dụng Chatbot đầu tiên trên Chatfuel
Bài 5: Tạo menu chính cho Chatbot
Bài 6: Tạo tin nhắn chào mừng và dẫn đến menu chính
Bài 7: Xây dựng các lựa chọn (sub-menu)
Bài 8: Link đến wordpress website
Bài 9: Link đến Google drive (Google spreadsheet)
Bài 10: Danh mục các sản phẩm
Bài 11: “Dạy” để chatbot hiểu được người dùng
Bài 12: Google search
Bài 13: Tạo chủ để theo dõi cho người dùng (subscriber)
Bài 14: Bỏ theo dõi
Bài 15: Chat với admin
Bài 16: Đề nghị người dùng cung cấp thông tin
Bài 17: Liên hệ
Bài 18: Kết thúc trao đổi
Bài 19: Persistent menu
Bài 20: Gửi tin nhắn cùng lúc đến nhiều khách hàng

Phẩn 3: Kết nối với facebook

Bài 21: Kết nối với Facebook messenger
Bài 22: Phân tích các số liệu của Chatbot

Phẩn 3: Tổng kết khóa học

Bài 23: Tổng kết khóa học

Xây dựng nội dung chatbot tự động trên Facebook Messenger trong 4 giờ
Xây dựng nội dung chatbot tự động trên Facebook Messenger trong 4 giờ

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 761
img Xây dựng nội dung chatbot tự động trên Facebook Messenger trong 4 giờ
(5)
26/07/2023 300 766
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)