Lập trình

LẬP TRÌNH PYTHON TỪ ZERO - HERO

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 956
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Qua khóa học Python của chúng tôi cung cấp, các bạn sẽ học được:

✅ Kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình Python cho đến ứng dụng Python nâng cao trong các tình huống thực tế.

✅ Tiếp cận làm việc và thực hành với Python từ con số 0, không yêu cầu kiến thức trước đây.

✅ Nắm được các kiến thức chính trong khóa học: biểu thức trong Python, đối tượng String, List, Tuples, Sets và Dictionary, hàm tự định nghĩa, module trong Python…

✅ Xây dựng Website, Game, Application hoặc Automation bằng Python.

✅ Tự ôn tập và nâng cao kỹ năng lập trình Python với các bài tập và tình huống thực tế.

✅ Nhanh chóng thành thạo các thao tác làm việc và áp dụng vào công việc lập trình.

✅ Tự tin phỏng vấn vào các công ty, doanh nghiệp với mức lương cao nhờ sự thành thạo về Python và kỹ năng lập trình.

Giới thiệu khóa học

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng nhất hiện nay, đặc biệt là đối với những người mới học công nghệ thông tin. Sức hút của Python nằm ở tính đơn giản và dễ học, cùng với cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ giúp người học tiến bộ nhanh chóng.

Khóa học “Lập Trình Python Từ Zero – Hero” của giảng viên Vũ Quốc Tuấn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn học Python từ con số 0 và trở thành chuyên gia lập trình. Khóa học này cung cấp kiến thức nền tảng về Python, từ biểu thức, đối tượng String, List, Tuples, Sets và Dictionary, đến hàm tự định nghĩa, module và nhiều khái niệm khác.

Một điểm mạnh của Python là tính đa năng, cho phép bạn xây dựng website, ứng dụng di động, game và tự động hóa công việc. Việc nắm vững Python sẽ giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập cao, đặc biệt khi ngôn ngữ này đang được các doanh nghiệp lớn ưa chuộng.

Nếu bạn muốn thách thức bản thân và mở ra cánh cửa mới trong sự nghiệp lập trình, hãy tham gia ngay khóa học “Lập Trình Python Từ Zero – Hero”. Bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn kỹ càng và đầy đủ từ giảng viên Vũ Quốc Tuấn, giúp bạn trở thành một chuyên gia lập trình Python tự tin và thành công.

Nội dung khóa học

Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python

Bài 1: Python Object
Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans
Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python
Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản
Bài 5: Phép so sánh trong Python
Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary
Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators

Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python

Bài 8: Mệnh đề điều kiện
Bài 9: Vòng lặp While
Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container
Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break
Bài 12: Xây dựng dãy số với Range

Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python

Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản
Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1
Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2
Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String
Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String

Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary

Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python
Bài 19: Các phương thức xử lý với List
Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List

Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary

Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python

Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python1
Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1
Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2

Bài 34: Bài tập về xây dựng hàm P2

Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python

Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python
Bài 36: Xây dựng Class và Object
Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor

Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2

Phần 8: Tháo tác làm việc với cơ sở dữ liệu

Bài 51: Giới thiệu về SQLite
Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn
Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn
Bài 54: Import SQLite vào Python
Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python

Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy

Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy
Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1
Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2

Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P2

Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas

Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1
Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2
Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series

Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index

Phần 11: Bài tập tình huống

Bài 75: Bài tập xử lý tình huống
Bài 76: Bài tập xử lý tình huống
Bài 77: Bài tập xử lý tình huống

Bài 89: Bài tập xử lý tình huống 15

LẬP TRÌNH PYTHON TỪ ZERO - HERO
LẬP TRÌNH PYTHON TỪ ZERO – HERO

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 701
img LẬP TRÌNH PYTHON TỪ ZERO - HERO
(5)
26/07/2023 300 706
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)