Kỹ năng

Tổng quan về quản trị rủi ro - TS Lê Thẩm Dương

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 634
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Hiểu rõ nội hàm của quản trị và vai trò quan trọng trong kinh doanh.

✅ Nắm vững khái niệm và nguyên nhân của rủi ro trong kinh doanh.

✅ Phân biệt các loại rủi ro khác nhau trong kinh doanh để xác định các chiến lược quản trị hiệu quả.

✅ Nắm được quy trình quản trị rủi ro và cách thực hiện trong tổ chức.

✅ Xây dựng các chiến lược quản trị xuất sắc nhằm tạo tiền đề phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Tổng quan về quản trị rủi ro” dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Thẩm Dương là một khóa học hấp dẫn và đầy giá trị, giúp học viên hiểu rõ và làm chủ kiến thức về quản trị rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh.

Trong khóa học này, học viên sẽ được giới thiệu và tìm hiểu sâu về khái niệm và tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Các nguyên nhân gây ra rủi ro sẽ được phân tích một cách cụ thể, giúp học viên nhận biết và phân loại các loại rủi ro khác nhau.

Với kiến thức về quản trị rủi ro, học viên sẽ học cách xây dựng các chiến lược quản trị hiệu quả, từ đó đưa ra những quyết định thông minh và hiệu suất cao để giảm thiểu tác động của rủi ro đối với doanh nghiệp. Quy trình quản trị rủi ro cũng sẽ được trình bày một cách cụ thể, giúp học viên áp dụng một cách chính xác và hiệu quả trong thực tiễn kinh doanh.

Khóa học này không chỉ mang lại những kiến thức bổ ích mà còn giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá tình huống rủi ro, từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững và thành công của tổ chức doanh nghiệp.

Hãy tham gia khóa học “Tổng quan về quản trị rủi ro” của TS. Lê Thẩm Dương để trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng quan trọng, đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và biến đổi.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu chung

Bài 1: Tổng quan về quản trị rủi ro
Bài 2: Khái niệm về “Quản trị rủi ro”
Bài 3: Tổng quan về “Quản trị”
Bài 4: Nguyên nhân gây ra “Rủi ro”

Phần 2: Phân loại rủi ro

Bài 5: Phân loại rủi ro (P.1)
Bài 6: Phân loại rủi ro (P.2)
Bài 7: Phân loại rủi ro (P.3)
Bài 8: Phân loại rủi ro (P.4)
Bài 9: Quan điểm rủi ro trong kinh doanh

Phần 3: Quy trình quản trị rủi ro

Bài 10: Quy trình quản trị rủi ro (P.2)
Bài 11: Quy trình quản trị rủi ro (P.3)
Bài 12: Quy trình quản trị rủi ro (P.4)
Bài 13: Quy trình quản trị rủi ro (P.5)
Bài 14: Quy trình quản trị rủi ro (P.6)
Bài 15: Quy trình quản trị rủi ro (P.7)

Tổng quan về quản trị rủi ro - TS Lê Thẩm Dương
Tổng quan về quản trị rủi ro – TS Lê Thẩm Dương

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 701
img Tổng quan về quản trị rủi ro - TS Lê Thẩm Dương
(5)
26/07/2023 300 706
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)