Kỹ năng

Tái cấu trúc để thành công - Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 650
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Hiểu rõ tái cấu trúc là gì và các cấp độ của Tái cấu trúc.

✅ Nhấn mạnh tính tất yếu của Tái cấu trúc và lí do tại sao cần tái cấu trúc.

✅ Hiểu rõ tình huống khi nào cần tái cấu trúc.

✅ Cung cấp phương pháp và quy trình tái cấu trúc.

✅ Phân tích các nguyên nhân gây thất bại trong quá trình tái cấu trúc.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Tái cấu trúc để thành công” do Tiến sĩ Lê Thẩm Dương giảng dạy là một chương trình độc đáo nhằm giúp học viên hiểu rõ về khái niệm và quan trọng của tái cấu trúc trong quá trình phát triển và thành công. Trong khóa học, học viên sẽ được tìm hiểu về các cấp độ của tái cấu trúc và cách áp dụng chúng trong các tình huống thực tế.

Không chỉ tập trung vào lý thuyết, khóa học cũng chú trọng đến tính tất yếu của tái cấu trúc và vì sao nó là một yếu tố không thể thiếu trong việc đạt được thành công. Học viên sẽ được trang bị những phương pháp và quy trình tái cấu trúc hiệu quả để ứng dụng trong lĩnh vực công việc của mình.

Khóa học “Tái cấu trúc để thành công” không chỉ hướng đến những người đang gặp khó khăn trong công việc, mà còn dành cho những ai muốn nâng cao kỹ năng quản lý và phát triển bản thân. Với sự hỗ trợ và kiến thức từ Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, học viên sẽ tự tin và thành công hơn trong việc tái cấu trúc để đạt được mục tiêu của mình.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về kỹ năng tái cấu trúc

Bài 1: Tổng quan về kỹ năng tái cấu trúc
Bài 2: Các khái niệm về tái cấu trúc
Bài 3: Tái lập: Thay đổi tư duy
Bài 4: Tái lập: Thiết kế lại
Bài 5: Tái lập: Xây dựng lại
Bài 6: Các khái niệm cơ bản: 5. Tái cấu trúc

Phần 2: Tính tất yếu yếu – dấu hiệu của tái cấu trúc, tái lập – nội dung tái lập

Bài 7: Tính tất yếu
Bài 8: Dấu hiệu của tái cấu trúc, tái lập(P1)
Bài 9: Dấu hiệu của tái cấu trúc, tái lập(P2)
Bài 10: Dấu hiệu của tái cấu trúc, tái lập(P3)
Bài 11: Nội dung tái cấu trúc

Phần 3: Phương pháp tái cấu trúc

Bài 12: Phương pháp tái cấu trúc
Bài 13: Chuẩn bị tái cấu trúc – Chuẩn bị nhân sự
Bài 14: Chuẩn bị tái văn hoá lãnh đạo không cấp bậc
Bài 15: Chuẩn bị động lực tái
Bài 16: Quy trình tái cấu trúc – Bước 1: Chọn vấn đề tái cấu trúc
Bài 17: Quy trình tái cấu trúc – Bước 2, 3, 4
Bài 18: Phản ứng mọi người về tái cấu trúc

Phần 4: Nguyên nhân gây ra tái cấu trúc thất bại

Bài 19: Nguyên nhân gây ra tái cấu trúc thất bại

Tái cấu trúc để thành công - Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Tái cấu trúc để thành công – Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 701
img Tái cấu trúc để thành công - Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
(5)
26/07/2023 300 706
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)