Kỹ năng

KN9PO5 -TƯ DUY PHẢN BIỆN - GIẢI QUYẾT ĐẾN TẬN CÙNG VẤN ĐỀ

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 633
  • (5)
img
Học tư duy phản biện - giải quyết đến tận cùng vấn đề
Học tư duy phản biện – giải quyết đến tận cùng vấn đề

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 701
img KN9PO5 -TƯ DUY PHẢN BIỆN - GIẢI QUYẾT ĐẾN TẬN CÙNG VẤN ĐỀ
(5)
26/07/2023 300 706
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)