Lập trình

Khóa học lập trình Matlab

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 768
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Kiến thức giải tích số, xử lý tín hiệu và đồ họa trong lập trình.

✅ Cách giải quyết các bài toán phức tạp trong lĩnh vực giải tích số và xử lý tín hiệu.

✅ Kỹ năng xử lý đồ họa trong quá trình lập trình.

✅ Tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình học tập và nghiên cứu.

✅ Trang bị kiến thức dựa trên kinh nghiệm lập trình lâu năm của giảng viên.

✅ Tư duy lập trình bài bản và hiệu quả.

✅ Ứng dụng kiến thức vào công việc và nghiên cứu lâu dài.

Giới thiệu khóa học

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình được tạo ra bởi công ty MathWorks. Nó cho phép tính toán số sử dụng ma trận, vẽ đồ thị hàm số và biểu đồ thông tin, thực hiện các thuật toán, tạo giao diện người dùng và kết nối với các chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. So với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran, MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật.

MATLAB có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xử lý tín hiệu và ảnh, truyền thông, thiết kế điều khiển tự động, đo lường kiểm tra, phân tích mô hình tài chính và tính toán sinh học. Với số lượng lớn kĩ sư và nhà khoa học làm việc trong công nghiệp và hàn lâm, MATLAB là ngôn ngữ phổ biến cho tính toán khoa học.

Khóa học “Lập trình Matlab cơ bản” chúng tôi cung cấp bao gồm 8 chương và 36 bài học, giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình Matlab. Chúng tôi cung cấp rất nhiều ví dụ thực tế và trực quan để học viên có thể tự học và phát triển kiến thức. Nội dung khóa học giúp học viên giải quyết các vấn đề thực tế khi lập trình và làm việc với các bài toán kỹ thuật.

Nếu bạn quan tâm đến việc học Matlab và nắm vững các kỹ năng lập trình cơ bản, hãy tham gia ngay khóa học của chúng tôi nhé!

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu về khóa học và giảng viên

Phần 2: Làm quen với matlab

Bài 2: Giới thiệu giao diện phần mềm Matlab
Bài 3: Tạo biến trong Matlab
Bài 4: Các toán tử đại số trong Matlab
Bài 5: Các hàm được xây dựng sẵn trong Matlab
Bài 6: Viết chương trình đơn giản

Phần 3: Chuỗi kí tự và vector (mảng 1 chiều)

Bài 7: Cơ bản về chuỗi kí tự
Bài 8: Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu
Bài 9: Vector và các toán tử trên vector P1
Bài 10: Vector và các toán tử trên vector P2

Phần 4: Đồ họa 2d trong matlab

Bài 11: Hàm plot trong Matlab
Bài 12: Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản
Bài 13: Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa
Bài 14: Thêm đường thẳng và các kí tự

Phần 5: Ma trận (mảng 2 chiều)

Bài 15: Cơ bản về ma trận trong Matlab
Bài 16: Các phép tính đối với ma trận P1
Bài 17: Các phép tính đối với ma trận P2
Bài 18: Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính

Phần 6: Cấu trúc điều khiển chương trình

Bài 19: Các toán tử quan hệ và logic
Bài 20: Cấu trúc điều kiện if-else
Bài 21: Cấu trúc điều kiện if-else lồng nhau
Bài 22: Bài tập ví dụ cấu trúc điều kiện
Bài 23: Cấu trúc vòng lặp for
Bài 24: Cấu trúc vòng lặp while P1
Bài 25: Cấu trúc vòng lặp while P2
Bài 26: Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P1
Bài 27: Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P2
Bài 28: Cấu trúc switch – case P1
Bài 29: Cấu trúc switch – case P2
Bài 30: Bài tập thực hành các cấu trúc điều khiển chương trình

Phần 7: Xây dựng hàm trong matlab

Bài 31: Xây dựng hàm người dùng trong Matlab
Bài 32: Bài tập thực hành xây dựng hàm người dùng

Phần 8: Đồ họa 3d trong matlab

Bài 33: Xây dựng đồ họa 3D trong Matlab
Bài 34: Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến

Phần 9: Bài tập cuối khóa

Bài 35: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1)
Bài 36: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2)

Khóa học lập trình Matlab
Khóa học lập trình Matlab

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 669
img Khóa học lập trình Matlab
(5)
26/07/2023 300 685
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)