Marketing

Quảng cáo chuyển đổi - Donnie Chu

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 614
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Hiểu rõ tư duy tối ưu quảng cáo, testing A/B và phân luồng.

✅ Nắm bắt từng bước thiết lập Pixel: tạo & chia sẻ, gắn landing, backup, và các thiết lập nâng cao.

✅ Hiểu về tiêu chuẩn một Landing Page chuyển đổi và cách Spy Landing Page đơn giản, hiệu quả.

✅ Biết cách vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả khi chạy quảng cáo chuyển đổi.

✅ Thành thạo kỹ năng nuôi pixel để chạy quảng cáo một cách hiệu quả.

✅ Nắm được cách tạo các định dạng quảng cáo hiệu quả phù hợp trong chạy chuyển đổi, bao gồm Canvas, Carousel…

✅ Hướng dẫn từng bước thiết lập quảng cáo chuyển đổi.

✅ Nắm vững tư duy tracking và các chỉ số cần đo lường để tối ưu quảng cáo.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Quảng cáo chuyển đổi” do giảng viên Donnie Chu dẫn dắt sẽ đem đến cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tăng hiệu quả quảng cáo và chuyển đổi khách hàng một cách hiệu quả.

Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn hiểu rõ về tư duy tối ưu quảng cáo, cách thức thử nghiệm A/B và phân luồng để tối ưu hóa kết quả quảng cáo. Bạn cũng sẽ nắm bắt từng bước thiết lập Pixel, gắn landing page và thực hiện các thiết lập nâng cao để đạt hiệu quả tối đa.

Không chỉ dừng lại ở đó, khóa học còn giúp bạn hiểu về tiêu chuẩn một Landing Page chuyển đổi và cách Spy Landing Page một cách đơn giản và hiệu quả. Bạn sẽ học cách vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả khi chạy quảng cáo chuyển đổi, đồng thời trở nên thành thạo trong kỹ năng nuôi pixel để chạy quảng cáo một cách chuyên nghiệp.

Khóa học cũng đưa ra các phương pháp tạo các định dạng quảng cáo hiệu quả và phù hợp như Canvas, Carousel và nhiều hơn nữa. Bạn sẽ được hướng dẫn từng bước thiết lập quảng cáo chuyển đổi và nắm vững tư duy tracking cùng các chỉ số cần đo lường để tối ưu quảng cáo một cách hiệu quả.

Hãy tham gia khóa học “Quảng cáo chuyển đổi” cùng giảng viên Donnie Chu để trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được sự thành công trong lĩnh vực quảng cáo và chuyển đổi khách hàng.

Nội dung khóa học

Chương 1: Nhập môn

Bài 0: Giới thiệu tổng quan khoá học
Bài 1: Nhập môn quảng cáo chuyển đổi
Bài 2: Các thành phần quan trọng

Chương 2: Pixel

Bài 3: Tạo và gắn Pixel
Bài 4: Khai thác giá trị của Pixel
Bài 5: Cài đặt mã sự kiện

Chương 3: Landing Page

Bài 6: Landingpage với giới thiệu về Ladipage
Bài 7: Giá các gói ladipage
Bài 8: Cách mua Domain
Bài 9: Gắn tên miền vào ladipage
Bài 10: Tư duy thiết kế landing page
Bài 10 (Phần 2): Thế nào là Landing page chuyển đổi
Bài 11: Hướng dẫn Spy landing page với Google
Bài 12: Hướng dẫn Spy landing page với Big Spy
Bài 13: Hướng dẫn Spy landing page với Taobao
Bài 14: Làm quen với Ladipage Builder
Bài 15: Ladipage Pixel Tracking Global
Bài 16: Lưu data về Google Sheet
Bài 17: Thực hành sử dụng Ladipage

Chương 4: Triển khai chiến dịch

Bài 18: Tư duy triển khai và nuôi pixel
Bài 19: Hướng dẫn triển khai cụ thể
Bài 20: Chiến dịch video
Bài 21: Tạo quảng cáo video kèm inbox
Bài 22: Tạo quảng cáo video kèm landing
Bài 23: Lưu lượng truy cập
Bài 24 Tạo chiến dịch lưu lượng truy cập Messenger
Bài 25: Tạo chiến dịch tin nhắn Album
Bài 26: Dynamic Ads
Bài 27: Tạo tệp người xem clip
Bài 28: Tạo chiến dịch chuyển đổi

Chương 5: Tracking

Bài 29: Những chỉ số cần tracking trong chiến dịch chuyển đổi
Bài 30: Thao tác tuỳ chỉnh tracking chuyển đổi
Bài 31: Nobita ladipage
Bài 32: Nobita hoàn đơn

Quảng cáo chuyển đổi - Donnie Chu
Quảng cáo chuyển đổi – Donnie Chu

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 701
img Quảng cáo chuyển đổi - Donnie Chu
(5)
26/07/2023 300 706
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)