Kỹ năng

Lãnh đạo là một nghề phải học - TS. Lê Thẩm Dương

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 591
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Nguyên nhân thất bại của một người làm lãnh đạo.

✅ Các chùm khái niệm về người lãnh đạo phải biết gồm: nhân sự, nghề lãnh đạo, sản phẩm của nghề lãnh đạo và cuối cùng là cách bán sản phẩm đó.

✅ Hiểu cách xây dựng quyền lực cho bản thân

✅ Kỹ năng sử dụng quyền lực của một người làm lãnh đạo tài ba.

✅ Hiểu rõ nghề lãnh đạo là gì và Ở đâu thì cần lãnh đạo?

✅ Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu quan trọng.

✅ Tố chất lãnh đạo cần phải có và cách cải thiện.

✅ Phương pháp sử dụng quyền lực hiệu quả, chuẩn xác.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Nghề Lãnh đạo với TS Lê Thẩm Dương” sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của nghề lãnh đạo trong thành công. Bạn sẽ nhận thức rằng không ai có thể đạt được thành công một mình mà luôn cần sự hỗ trợ và đồng lòng từ người khác.

Qua khóa học, bạn sẽ nhận ra rằng dù bạn có có tài năng xuất sắc nhưng nếu thiếu đội ngũ hỗ trợ mạnh mẽ, sự thành công sẽ gặp khó khăn. Hơn 100% người thành công đều có một đội ngũ đứng phía sau, giúp họ vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu.

TS Lê Thẩm Dương nhấn mạnh rằng lãnh đạo không phải là phẩm chất tự nhiên, mà cần được học hỏi từ những kinh nghiệm thực tế và sự đổ máu và mồ hôi của những người đi trước. Khóa học này mang đến những bài học bổ ích và thiết thực, giúp bạn trở thành một lãnh đạo tài ba hoặc cải thiện kỹ năng và tư duy quản lý của mình một cách xuất sắc.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan, đặt vấn đề nghề lãnh đạo

Bài 1: Đặt vấn đề: Lãnh đạo là gì
Bài 2: Vị trí của lãnh đạo và các nguyên nhân thất bại
Bài 3: Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu
Bài 4: Tổng kết chương: lãnh đạo là nghề

Phần 2: Các khái niệm về nghề lãnh đạo

Bài 5: Các khái niệm về nghề lãnh đạo
Bài 6: Khái niệm: Nhân sự
Bài 7: Thực hành tương tác về khái niệm nhân sự
Bài 8: Khái niệm: Lãnh đạo
Bài 9: Sản phẩm của nghề lãnh đạo
Bài 10: Bán sản phẩm nghề lãnh đạo
Bài 11: Tổng kết khái niệm lãnh đạo
Bài 12: Thực hành tương tác về khái niệm lãnh đạo

Phần 3: Các thành tố của nghề lãnh đạo

Bài 13: Các thành tố của nghề lãnh đạo
Bài 14: Thành tố thứ nhất: Tố chất
Bài 15: Giới thiệu yếu tố đầu tiên của tố chất: Tầm nghĩ
Bài 16: Năng lực (căn) là gì
Bài 17: 6 mức độ của tầm (cốt)
Bài 18: Yếu tố thứ hai và thứ ba của tố chất: Quy tụ và tạo
Bài 19: Tổng kết về tố chất
Bài 20: Thành tố thứ hai: Xây dựng quyền lực
Bài 21: Các quyền của nhà lãnh đạo
Bài 22: Tổng kết về quyền lực
Bài 23: Thành tố thứ ba: Phương pháp sử dụng quyền
Bài 24: Các phương pháp sử dụng quyền
Bài 25: Thành tố thứ tư: Kỹ năng sử dụng quyền
Bài 26: Hệ thống các kỹ năng

Phần 4: Tổng kết

Bài 27: Tổng kết và giới thiệu các chương trình sau

Lãnh đạo là một nghề phải học - TS. Lê Thẩm Dương
Lãnh đạo là một nghề phải học – TS. Lê Thẩm Dương

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 669
img Lãnh đạo là một nghề phải học - TS. Lê Thẩm Dương
(5)
26/07/2023 300 685
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)