Kỹ năng

Khóa học xây dựng hồ sơ gọi vốn

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 667
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Nắm bắt được các thông số rủi ro trong Cơ cấu tài chính (CCSC) ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư.

✅ Hiểu được tâm lý của nhà đầu tư và cách ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

✅ Biết cách xây dựng tài liệu gọi vốn chuyên nghiệp, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

✅ Định vốn doanh nghiệp một cách chính xác, phù hợp với kế hoạch phát triển và thị trường.

✅ Nắm bắt được quy trình xây dựng hồ sơ gọi vốn từ việc lựa chọn thông tin cần thiết đến cách thức trình bày và chốt hợp đồng.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Xây dựng hồ sơ gọi vốn” là một chương trình đào tạo chuyên sâu, dành riêng cho những người muốn tăng cường kỹ năng xây dựng và thuyết phục nhà đầu tư. Nhằm giúp học viên nắm vững những thông số rủi ro ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư và hiểu rõ tâm lý của nhà đầu tư.

Trải qua khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo ra một hồ sơ gọi vốn hoàn hảo, từ việc phân tích rủi ro và lợi ích, xác định đối tượng nhà đầu tư phù hợp, cho đến việc chuẩn bị tài liệu gọi vốn chi tiết và chuyên nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và tạo ra sự tin tưởng vững chắc trong quá trình gọi vốn.

Khóa học cũng tập trung rèn luyện kỹ năng trình bày và thuyết phục, giúp bạn trình bày hồ sơ gọi vốn một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và sáng tạo. Nhờ đó, bạn có thể tăng cường khả năng thu hút và thuyết phục nhà đầu tư, từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển doanh nghiệp thành công hơn.

Với khóa học “Xây dựng hồ sơ gọi vốn,” bạn sẽ tự tin hơn trong việc tạo lập chiến lược gọi vốn, nắm bắt cơ hội đầu tư và đưa doanh nghiệp của mình tiến tới thành công trong cuộc chơi kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Nội dung khóa học

MỞ ĐẦU

(Phần 1) Tổng quan chương trình gọi vốn
(Phần 2) Tổng quan chương trình gọi vốn

CHƯƠNG I: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM DOANH NGHIỆP (CCSC)

Bài I.1 (Phần 1) Bảng CCSC và hiệu quả đầu tư
Bài I.1 (Phần 2) Bảng CCSC và hiệu quả đầu tư
Bài I.2 Các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư

CHƯƠNG II: TÂM LÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ MONG MUỐN GỌI VỐN

Bài II.1 Tư duy logic của nhà đầu tư
Bài II.2 Mong muốn gọi vốn của doanh nghiệp

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG TÀI LIỆU GỌI VỐN

Giới thiệu chương III
Bài III.1 Bảng phân tích sản phẩm/ dịch vụ & khách hàng mục tiêu
Bài III.2 Bảng phân tích thị trưởng & đối thủ cạnh tranh
Bài III.3 (Phần 1) Định giá doanh nghiệp
Bài III.3 (Phần 2) Định giá doanh nghiệp
Bài III.4 Danh mục đầu tư (
Bài III.5 Bảng định giá doanh nghiệp sau góp vốn (Tổng mức đầu tư)
Bài III.6 Bảng CCSC doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư
Bài III.7,8 Hồ sơ ký kết góp vốn + Danh mục hồ sơ vận hành & báo cáo với cổ đông

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC GỌI VỐN

Bài IV.1 (Phần 1) Xây dựng quy trình gọi vốn
Bài IV.1 (Phần 2) Xây dựng quy trình gọi vốn
Bài IV.2 Đóng gói tài liệu thuyết trình gọi vốn
Bài IV.3 Huấn luyện thuyết trình gọi vốn

Khóa học xây dựng hồ sơ gọi vốn
Khóa học xây dựng hồ sơ gọi vốn

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 701
img Khóa học xây dựng hồ sơ gọi vốn
(5)
26/07/2023 300 706
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)