Kỹ năng

Chiến lược tài chính - Ts. Lê Thẩm Dương

  • img ChiaSeMienPhi.Org
  • 624
  • (5)
img

Bạn sẽ học được gì?

✅ Nắm bắt và hiểu rõ các báo cáo tài chính

✅ Có khả năng đánh giá tình hình tài chính của công ty

✅ Thực hiện chiến lược tài chính phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học “Chiến lược tài chính” do TS. Lê Thẩm Dương trực tiếp hướng dẫn!

Khóa học “Chiến lược tài chính” là một khóa học thực tế và chuyên sâu, giúp bạn nắm vững kỹ năng đọc, hiểu và đánh giá các báo cáo tài chính của công ty. Bạn sẽ học cách phân tích tài chính một cách chuyên nghiệp, từ đó đưa ra các chiến lược tài chính phù hợp và hiệu quả.

Dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Thẩm Dương – một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, bạn sẽ được tiếp cận những kiến thức và kinh nghiệm quý báu từ người có nhiều kinh nghiệm thực tế. Khóa học không chỉ giúp bạn làm chủ các công cụ phân tích tài chính mà còn giúp bạn áp dụng chúng vào thực tế kinh doanh và đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn.

Hãy tham gia khóa học “Chiến lược tài chính” để nắm bắt những kỹ năng quan trọng giúp bạn thành công trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu

Bài 1: Giới thiệu
Bài 2: Ý nghĩa chiến lược tài chính

Phần 2: Chiến lược tài chính

Bài 3: Hiểu về các định nghĩa trong tài chính và các loại báo cáo tài chính quan trọng
Bài 4: Chiến lược tài chính
Bài 5: Ba loại báo cáo tài chính
Bài 6: Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán
Bài 7: Kết cấu của bảng cân đối kế toán
Bài 8: Tài sản dài
Bài 9: Nguồn vốn
Bài 10: Bảng kết quả kinh doanh
Bài 11: Các định nghĩa về lãi
Bài 12: Bảng lưu chuyển tiền tệ

Phần 3: Các chiến lược tài chính quan trọng

Bài 13: Được chia làm 6 chiến lược khác nhau
Bài 14: Định nghĩa các chiến lược tài chính
Bài 15: Chiến lược nguồn vốn
Bài 16: Chiến lược tài chính năng động
Bài 17: Chiến lược tài sản
Bài 18: Chi phí và giải pháp
Bài 1: Chiến lược giá
Bài 19: Sản lượng tối ưu
Bài 20: Các chiến lược còn lại
Bài 21: Các chú ý quan trọng

Chiến lược tài chính - Ts. Lê Thẩm Dương
Chiến lược tài chính – Ts. Lê Thẩm Dương

Write a review

Select Rating:

Khoá học liên quan

28/07/2023 300 701
img Chiến lược tài chính - Ts. Lê Thẩm Dương
(5)
26/07/2023 300 706
img ChiaSeMienPhi.Org
(5)